Planer om nyt større byggeri i vores område

Kære Grundejere

Ejerne af Sørupvej 23 har gennem noget tid arbejdet på sælge ejendommen, så der kan opføres en række ejerboliger på arealerne mellem Lindevej og Golfbanen.

Om dette er til gene eller en fordel for Sørup har Grundejerforeningens bestyrelse som udgangspunkt ikke en holdning til.

Vi kan dog konstatere at der i Sørup i dag er 211 beboelsesejendomme. En udvidelse med ca. 25 nye ejerboliger (heraf 4 boliger i de eksisterende bygninger) er  en markant udvidelse af antallet af boliger i Sørup. Der er projekteret med ca. 40 parkeringspladser på arealet.

Hvorvidt dette er nok og om dette betyder nævneværdig mere trafik i Sørup og parkering på Sørupvej er således uvist.

Besøg ”Søruplunds” hjemmeside og læs nærmere om projektet.

https://www.soruplund.com/sørup

Vi vil fra Grundejerforeningens side opfordre alle interesserede i at deltage i

Informationsmødet tirsdag den 28 maj kl. 19:30 i ”Tjærehuset” ved Skipperhuset

Se vedhæftede invitation fra Søruplund