Parcellerne i foreningen

Nedenfor ses oversigtkort over området for grundejerforeningen. Indtegnet på kortet er matrikelgrænser og husnumre.

Ikke alle parceller på kortet er medlem af grundejerforeningen.

Følgende veje er omfattet af grundejerforeningen:

Ahornvej
Lindevej
Pilevej
Poppelvej
Rønnevej
Skovsvinget
Sørupvej 25B

  Gå til online matrikelkort