Invitation til dialogmøde

Kære Grundejere

På baggrund af henvendelser til Grundejerforeningen Hegnstrupgaard (GF) fra en række grundejere, vedrørende det forestående projekt på Sørupvej 23, stiller GF på opfordring fra disse medlemmer, lokaler til rådighed for en konstruktiv og fremadrettet dialog ift. det påtænkte projekt.

Lokale stilles til rådighed af hensyn til, at beboere i Sørup har en mulighed for, at skabe og finde rum for en dialog omkring et udviklingsprojekt, som GF har erfaret berør mange beboere i Sørup.

Der skal endnu engang gøres opmærksom på, at GF, som udgangspunkt ikke har en holdning til det omtalte projekt, hvorfor det må accepteres, at denne invitation er af hensyn til tilkendegivelser fra beboere i Sørup. Og ikke er at betegne som GF´s holdning til det påtænkte projekt.

Således inviteredes du/I til dialogmøde kl. 16, søndag den 19. maj 2024, i Gl. Bio i Fredensborg, Jernbanegade 4.

Til orientering forsøger vi, på baggrund af henvendelser, tillige at nå ud til flere beboere i Sørup. Således vil disse også være inviteret til det omhandlende dialogmøde.